post

Z pewnością osoby, które zdecydowały się kupić ubezpieczenie na życie zadają sobie pytanie, czy w chwili otrzymania pieniędzy z ubezpieczenia, muszą płacić podatek. Kwestie związane z podatkiem od odszkodowań  z tytułu polis na życie są regulowane przez przyjętą 26 lipca 1991  roku ustawę.

W artykule 30 a i 30 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znalazły się zapisy, które mówią, że świadczenia, które wypłacają zakłady ubezpieczeniowe z tytułu polis na życie oraz na dożycie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wszystko jest więc tutaj bardzo jasne: osoba, której wypłacono odszkodowanie nie musi płacić podatku

Warto jednak wiedzieć, że w związku z tak zwanym podatkiem Belki (podatek od zysków kapitałowych) są sytuacje, w których osoba otrzymująca świadczenie od ubezpieczyciela zobowiązana jest do zapłacenia podatku. O tym, czy podatek ten należy zapłacić decyduje rodzaj wykupionej polisy. Podatku nie zapłacą osoby, które otrzymały świadczenie wypłacone z klasycznej polisy na życie. W przypadku, gdy polisa na życie ma także opcję kapitałową, to w chwili wypłaty świadczenia zakład ubezpieczeń odliczy kwotę na podatek dochodowy. Zostanie on odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego przez ubezpieczyciela. Na pewno fakt, że wszystkie kwestie związane z podatkiem dochodowym bierze na siebie zakład ubezpieczeń, ułatwia posiadaczowi polisy wiele spraw. Warto pamiętać, że zawsze, gdy zgromadzone na polisie pieniądze są inwestowane, gdy przynoszą osobie ubezpieczonej zysk, musi zostać odprowadzony podatek dochodowy.

Zapisy prawa są tutaj bardzo precyzyjnie określone, żadne kwestie nie zostały pozostawione przez ustawodawcę do interpretacji przez towarzystwo ubezpieczeniowe

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawarte zostały kwoty, od których nie należy odprowadzać podatku dochodowego. Są to: suma ubezpieczenia, zwrot sumy opłaconych składek, suma wpłaconych składek. Także przenosząc wartość jednostek pomiędzy funduszami nie trzeba płacić podatku.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *