post

Kredyt hipoteczny zaciągają między innymi osoby, które planują budowę domu jednorodzinnego. Jest to kredyt bardzo w Polsce popularny. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku kredytowego?

Każdy bank może wymagać, aby do wniosku kredytowego zostały dołączone inne dokumenty. Niektóre dokumenty są jednak takie same niezależnie od tego w jakim banku klient zdecyduje się złożyć wniosek kredytowy. Jakie dokumenty należy zebrać przed złożeniem wniosku kredytowego?

Dokumenty tożsamości

W przypadku kredytu hipotecznego udzielanego na długi okres  i wysokie sumy bank weryfikuje tożsamość kredytobiorcy na podstawie dwóch dokumentów ze zdjęciem. Składając wniosek o kredyt hipoteczny należy mieć przy sobie nie tylko ważny dowód osobisty, ale także jeszcze jeden dokument ze zdjęciem, na przykład prawo jazdy.

Zaświadczenia o dochodach

W zależności od tego, jakie jest źródło dochodów przyszłego kredytobiorcy do wniosku kredytowego powinien zostać dołączony jeden z dokumentów:

  • zaświadczenie od pracodawcy; dotyczy to osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracodawca wystawia zaświadczenie na druku wydanym przez bank; jego ważność wynosi 30 dni;
  • PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku kredytowego. Druk ten składają osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą;
  • wyciąg z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Niezależnie od źródła dochodów bank sprawdzi w Biurze Informacji Kredytowej dotychczasowy przebieg historii kredytowej przyszłych klientów.

Dokumenty działki

 

W przypadku kredytu na budowę domu bank wymaga dołączenia do wniosku także dokumentów dotyczących działki, na której planowana jest budowa domu. Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej działki, wypis z rejestru gruntów oraz dokument, który potwierdza, że działka jest własnością kredytobiorcy. Może to być na przykład umowa kupna. Dodatkowe dokumenty to także: decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, kosztorys. Być może niezbędne będzie również dołączenie do wniosku projektu domu.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *