Ubezpieczenia na życie należą do popularnych rodzajów polis oferowanych w towarzystwach ubezpieczeniowych. Polisy na życie kupują obecnie osoby w różnym wieku; ubezpieczenie to jest często jednym z rodzajów zabezpieczenia bankowych kredytów, głównie gotówkowego i hipotecznego. W przypadku ubezpieczeń na życie klienci mają do wyboru dwa rodzaje polis: grupowe i indywidualne. Jakie są pomiędzy nimi różnice?

Zakres ochrony

W przypadku indywidualnej polisy na życie z reguły ochroną objęta jest tylko osoba ubezpieczona. W związku z tym odszkodowanie może zostać wypłacone na wypadek:

  • uszczerbku na zdrowiu, który jest skutkiem wypadku;
  • ciężkiej choroby;
  • pobytu w szpitalu;
  • inwalidztwa;
  • utraty pracy;

Grupowe ubezpieczenie na życie obejmuje ochroną również członków rodziny osoby ubezpieczonej: jego małżonka i dzieci. Świadczenia wypłacane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku narodzin dziecka, poważnej choroby dziecka, zgonu współmałżonka. Niektóre z grupowych ubezpieczeń na życie mogą gwarantować wypłatę świadczenia również w przypadku zgonu rodziców/teściów. Te cechy przemawiają na korzyść grupowych ubezpieczeń na życie. Ubezpieczenia te dostępne są jedynie w zakładach pracy.

Polisa dopasowana do potrzeb

Negocjacje zakresu ochrony są możliwe tylko w przypadku wykupienia indywidualnego ubezpieczenia na życie. Warto jednak wiedzieć, że każdy dodatkowy zakres ochrony sprawi, że towarzystwo ubezpieczeniowe naliczy wyższą składkę.

Rodzinna sytuacja

Na wykupienie oferowanej w zakładzie pracy grupowej polisy na życie raczej nie powinny decydować się osoby samotne; w ich przypadku polisa ta oznacza najczęściej niepotrzebne koszty. Ubezpieczenia grupowe są jednak dobrym rozwiązaniem dla osób, które zawarły związek małżeński oraz dla tych, którzy mają dzieci. Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia bowiem ochronę nie tylko osobie ubezpieczonej, ale także jego najbliższym.

Dobrze wybrana polisa na życie zapewni zakres ochrony idealnie dopasowany do potrzeb osoby ubezpieczonej.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *