post

Kredyt hipoteczny można zostać przeznaczony na przykład na zakup nieruchomości. Uzyskanie tego kredytu nie jest jednak proste. Bardzo często złożone przez klientów wnioski są przez banki odrzucane. Z jakich powodów banki najczęściej podejmują taką decyzję?

Zatrudnienie bez umowy o pracę

Udzielając kredytu nie tylko hipotecznego bank ponosi pewne ryzyko. Jest ono najmniejsze w przypadku, gdy kredyt zostanie udzielony osobom, których źródłem dochodów jest umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony. Osoby, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony nie są pozbawione szansy na otrzymanie kredytu hipotecznego. Ich szanse zwiększą się, gdy przed złożeniem wniosku kredytowego poproszą swojego pracodawcę o promesę zatrudnienia. Wystawioną promesę należy oczywiście dołączyć do wniosku o kredyt.

Zły stan nieruchomości

Kupując nieruchomość za pieniądze z kredytu hipotecznego kredytobiorca musi pamiętać, że jego zabezpieczeniem jest wpis do księgi wieczystej nieruchomości. W przypadku, gdy przestaje on spłacać kredyt, nieruchomość jest przejmowana przez bank i wystawiona na sprzedaż w drodze licytacji. W ten sposób bank odzyska pożyczone pieniądze. Oczywiste jest więc, że nie będzie interesowało go udzielenie kredytu na zakup domu/mieszkania, których stan techniczny nie odpowiada współczesnym standardom. Osoby, które zamierzają kupić dom czy mieszkanie, które nie mają podłączenia do sieci wodociągowej albo energetycznej, muszą liczyć się z odrzuceniem wniosku kredytowego.

Nieprawdziwe informacje

Bardzo często banki odrzucają wnioski kredytowe, gdyż zawierają one błędy lub nieprawdziwe informacje. Osoby, które zdecydują się podać we wniosku kredytowym nieprawdziwe informacje lub pewne z nich zataić muszą liczyć się z tym, że bank nie tylko odrzuci ich wniosek kredytowy, mogą ponieść także odpowiedzialność karną. W przypadku osób składających wniosek o kredyt hipoteczny banki są bardzo uczulone na informacje, które dotyczą sytuacji finansowej i rodzinnej klienta.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *