post

Najczęściej wniosek o kredyt hipoteczny składają osoby zainteresowane kupnem mieszkania/domu. Jest to zobowiązanie zaciągane na wysokie sumy, kredyt spłaca się przez wiele lat. Z kredytem tym wiążą się pewne koszty, których niestety nie da się uniknąć. Jakie to są koszty?

Odsetki

Konieczność płacenia odsetek to podstawowy koszt ponoszony przez wszystkich kredytobiorców. Rozpoczynając spłacanie kredytu kredytobiorca oddaje bankowi nie tylko pieniądze, które pożyczył, ale także naliczone od pożyczonej kwoty odsetki. Ile odsetek należy oddać zależy od tego, jak wysokie jest oprocentowanie kredytu. Oprocentowanie kredytów w poszczególnych bankach mało od siebie obecnie się różni; mimo to warto je porównywać, gdyż w przypadku wysokiego kredytu nawet jeden punkt procentowy mniej oznacza spore oszczędności.

Prowizja banku

Udzielając kredytu bank ponosi pewne ryzyko. Częściowo rekompensuje je sobie pobierając prowizję. Każdy bank wysokość prowizji ustala sam; może więc naliczyć ją tylko symbolicznie, może też odstąpić od jej pobrania. Prowizja jest naliczana i pobierana przez bank jednorazowo w chwili wypłacanie kredytu.

Ubezpieczenie

Bank może domagać się, aby po przyznaniu kredytu kredytobiorca wykupił ubezpieczenie na życie. Polisa ta może pomóc kredytobiorcy, gdy na skutek różnych sytuacji losowych może mieć trudności ze spłatą kredytu. Polisa na życie w tym przypadku zabezpiecza nie tylko interesy banku, ale także kredytobiorcy i jego najbliższej rodziny. W przypadku śmierci kredytobiorcy – część lub całość – zobowiązanie zostanie spłacone przez zakład ubezpieczeń. Bank może zażądać, aby kredytobiorca wykupił również dodatkowe ubezpieczenia. Takim dodatkowym ubezpieczenie może być na przykład polisa na wypadek utraty pracy. Niezbędne będzie ubezpieczenie również nieruchomości zakupionej za pieniądze z kredytu hipotecznego.

Koszty dodatkowe, które wiążą się z kredytem hipotecznym bardzo mocno wpływają na jego koszt.  Kosztów dodatkowych jest znacznie więcej niż te, które wymieniliśmy.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *